Mbrojtja e të dhënave/privatësisë

Jeni një kompani fillestare apo e vogël që angazhohet në mbledhjen dhe përpunimin e Informacionit Personal?

Firma jonë është e specializuar në këshillimin e privatësisë sipas dizajnit, produktit dhe përputhshmërisë globale të privatësisë.

Ne sjellim përvojën tonë më të mirë në hartimin e politikave të privatësisë/sigurisë, rishikimet e kontratave për të siguruar vlerësimin e pajtueshmërisë globale të privatësisë. Ne mund ta ndihmojmë kompaninë tuaj të zhvillojë një program dhe procedura të privatësisë për të siguruar pajtueshmërinë rregullatore.

Stafi ynë mund të kryejë kujdesin e duhur për privatësinë dhe sigurinë kibernetike për të vlerësuar, adresuar dhe zbutur rrezikun kur angazhohet me palë të treta ose zhvillon produkte.

Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave duhet të jetë një prioritet kryesor për kompanitë, veçanërisht startup-et që janë në procesin e ndërtimit të besimit me klientët. Të kesh një program të fuqishëm të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave është një çështje e vizionit të kompanisë dhe qëllimeve afatgjata. Një program i fortë i pajtueshmërisë me privatësinë zbut rreziqet, shqetësimet e reputacionit dhe gjobat e mëdha rregullatore. Organizata nuk mund të mbijetojë nëse besimi prishet për shkak të incidenteve të privatësisë ose praktikave mashtruese dhe të padrejta gjatë trajtimit të informacionit personal. Ligjet dhe rregulloret globale të privatësisë po bëhen shumë të gjera dhe është shumë e vështirë për kompanitë që të anashkalojnë çdo kontroll rregullator këto ditë.

Need A Legal Team?

Start Here!

First name

Last name

Email*

How can Nonaj Law help you?

NONAJ LAW PRACTICE AREAS

Serving Individuals and Companies Around the World

Business Law

Tax Law

Immigration

Intellectual Property

Data/Privacy Protection

Labor Law Compliance

Family Law

Technology and Startup Law