Alba

Asistent Ligjor Ekzekutiv

917.423.7259
Alba Headshot

Asistent Ligjor Ekzekutiv

Asistent Ligjor Ekzekutiv

Alba iu bashkua Firmës në vitin 2022 si Asistente Ligjore Ekzekutive, por sensi i saj i natyrshëm i biznesit dhe marketingut gjetën aplikimin e tyre pasi ajo mori në mënyrë progresive menaxhimin e përgjithshëm të firmës.

Sfondi

Para se të hynte në Nonaj Law, ajo ka punuar në Konsullatën Italiane në NYC si Asistente Administrative.

Si asistente ekzekutive dhe menaxhere e zyrës së avokatisë, ajo siguron funksionimin normal të firmës me njohuritë e saj të forta për menaxhimin e zyrës së avokatisë dhe trajtimin efikas të pyetjeve të klientëve, dhe aksesin në kohë te avokatët sipas nevojës. Alba gjithashtu ofron mbështetje për avokatët në përmbushjen e zhvillimit të tyre të vazhdueshëm profesional, seminare trajnimi dhe prezantime seminarike.

Office space

Arritjet

Arsimi

Shkenca Politike dhe Administrata në Universitetin e Padovës

Anglishtja juridike në Kolegjin ASA në NY .